• kerneydelser

  • kerneydelser

alle vores

Kerneydelser

For familier

På Mors Pusterum kan hele familien flytte ind og få støtte til at få hverdagen til at fungere.
Med udgangspunkt i ro, omsorg og målrettet indsat, arbejdes der på at forældrene opnår viden, færdigheder og indsigt i forhold til børns behov, så de kan vokse op som velfungerende mennesker.

På Mors Pusterum er barnets behov altid i centrum og forældrene støttes til at varetage barnets behov.
Vi tilbyder at udarbejde forældrekompetenceundersøgelser i samarbejde med psykolog.

Mors Pusterum har tilknyttet sundhedsplejerske og psykoterapeut.

Familie Forfra

Familie Forfra er et tilbud til børn og deres familier, hvor barnets udvikling er gået skævt og der kan være tvivl om, hvorvidt barnet har brug for døgnanbringelse eller om familien selv kan arbejde med problematikkerne i hjemmet.

Mors Pusterum tilbyder en intensiv indsats i hjemmet, med pædagogisk observation og familiebehandling.

AKUT-pladser

På Mors Pusterum kan vi tilbyde akut-pladser  til hele familien. Dette betyder, at vi har et akut-beredskab, som med kort varsel er klar til at hente en familie, der har brug for omsorg med det samme. 

Mors Pusterum kan indgå som et alternativ til krisecentre, hvis en forælder har brug for ekstra afskærmning og omsorg, eller hvis en af forældrene er under 18 år.

Målgruppe

På Mors Pusterum kan der indskrives forældre, der af forskellige årsager har svært ved at mestre forældrerollen. De kan have svært ved at sætte hensigtmæssige grænser og skabe en daglig struktur for deres børn eller mangle simpel viden om børns basale behov og udvikling. Kendetegnende for børnene i disse familier er, at de begynder at udvise tegn på omsorgssvigt, mistrivsel og fejludvikling.

Forældrene skal ved indskrivning være mellem 15 og 40 år.

Metoder

På Mors Pusterum arbejder vi primært med KRAP og Marte Meo som metoder.

KRAP – Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik, er et nyere pædagogisk koncept. Teoretisk og metodisk tager KRAP udgangspunkt i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn. Der hentes inspiration fra tilgange som mestring/coping og anerkendende samtaler og undersøgelser (Appriciative Inquiry). KRAP har overvejende fokus på det der virker.

På Mors Pusterum arbejder vi ligeledes med Marte Meo som metode.

Marte Meo betyder “ved egen kraft” og er kendt som metode i Danmark siden 1994. Marte Meo er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I Marte Meo tager man udgangspunkt i hvad man gør godt – der er fokus mulighederne fremfor begrænsningerne. Marte Meo er en konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er tilstede hos forældrene. Via udvalgte videoklip får forældrene konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet mellem barnet og forældrene og dermed støtte udviklingen.

Mors Pusterum har tilknyttet psykoterapeut.

Information

Mors Pusterum er et socialpædagogisk opholdssted, beliggende i Brønderslev Kommune i Nordjylland. Vi er godkendt af Socialtilsyn Nord.

Kontakt

Mors Pusterum
Vester Thorupvej 3
9330 Dronninglund
Tlf: 20 64 91 96